Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.

Strona archiwalna

 

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.

Zestawienie wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Stan na dzień 31.12.2016r.

Lp. Symbol KŚT Nazwa grupy KŚT Wartość Umorzenie bilansowe Wartość aktualna środka (bilansowa)
1 0 GRUNTY 79 811,57 0,00 79 811,57
2 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 2267129,33 590603,86 1676525,47
3 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 997,90 903,91 6 093,99
4 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 5 540,43 1 549,20 3 991,23
5 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 0,00 0,00 0,00
6 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 7 220,00 6 654,44 565,56
7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 4 000,00 1 200,00 2 800,00
8 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12 035,64 12 035,64 0,00
    RAZEM 2382734,87 612 947,05 1769787,82